Πιστοποιήσεις

Η επιχείρηση έχοντας ως γνώμονα την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τους βασικούς άξονες για τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

EN ISO 22000 : 2018

iso22000-min

Σύστημα Διαχείρησης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το EN ISO 22000 : 2018

GLOBAL GAP

globalgap

Πιστοποίηση GLOBALGAP CoC για την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών.

ΠΓΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΝΑΞΟΥ

pge-naxos-min
agrocert-new-min

Πατάτες Νάξου - πιστοποιημένο προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.